Autocisterny

Spoločnosť BENOL STEEL a.s. Košice kladie dôraz ma kvalitu, bezpečnosť a enviromentálnu nezávadnosť distribúcie produktov.

Rozvoz PHM z výdajných miest je zabezpečovaný autocisternami Scania - Schvarzmuller s užitočným objemom 34 000 litrov, Renault Midlum s objemom 12 500 litrov a SCANIA vybavená cisternou Willig s celkovým objemom 18 500 litrov. Naše autocisterny sú vybavené špičkovou technológiou, ktorá je zárukou vysokej bezpečnosti a presnosti pri výdaji pohonných hmôt z cisterny do nádrže odberateľa.

Samozrejmosťou je:

   výbava podľa platných predpisov ADR

   systém spätného vedenia pár (rekupirácia)

   dva výdajné systémy s ciachovanými prietokomermi pro naftu a benzin

   termokompenzované meracie zariadenia s možností okamžitého propočtu množstva na 15°C

   autocisterny vybavené čerpadlom a zariadením pre tzv. malovýdaj

   pohonné hmoty v cisternách je možné rozdeliť podľa konkrétnej potreby zákazníkov.

 

Vozový park každoročne podlieha kontrolám technického stavu na špecializovaných pracoviskách STK, kde je okrem technického stavu kontrolovaný aj súlad a plnenie vyhlášky ADR.

Úvod

O firme

Činnosť

Autocisterny

Kontakt

© 2014 Benol Steel. All Rights Reserved.