Úvod

O firme

Činnosť

Autocisterny

Kontakt

 • Motorová nafta

  Je zmes kvapalných uhľovodíkov, ktorá vrie v teplotnom rozmedzí 150 - 370 °C. Na zlepšenie kvality je možné použiť vhodné prísady. Je dovolené použiť

  aj farbivá a označovacie látky...

   

  Viac informácií  ›

 • Automobilové benzíny

  Bezolovnaté automobilové benzíny sú zmesi kvapalných uhľovodíkov prevažne ropného pôvodu, ktoré vrú v teplotnom rozmedzí 30 - 210 °C. Môžu obsahovať, antioxidačnú prísadu...

   

  Viac informácií  ›

 • Prepravný poriadok

  PREPRAVNÝ PORIADOK

  V NÁKLADNEJ DOPRAVE

  podľa §4 zákona NR SR č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

   

  BENOL STEEL, a.s. Košice,

  Mánesova 26, 040 01 Košice

   

  Viac informácií  ›

 • Projekt s podporou EU

  Názov projektu:

  Technologická inovácia spoločnosti

  BENOL STEEL a.s. Košice

   

  Hlavný cieľ projektu:

  Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

   

  Viac informácií  ›

Autocisterny

Spoločnosť BENOL STEEL a.s. Košice kladie dôraz ma kvalitu, bezpečnosť a enviromentálnu nezávadnosť distribúcie produktov.

Rozvoz PHM z výdajných miest je zabezpečovaný autocisternami Scania - Schvarzmuller s užitočným objemom 34 000 litrov, Renault Midlum s objemom 12 500 litrov a SCANIA vybavená cisternou Willig s celkovým objemom 18 500 litrov. Naše autocisterny sú vybavené špičkovou technológiou, ktorá je zárukou vysokej bezpečnosti a presnosti pri výdaji pohonných hmôt z cisterny do nádrže odberateľa.

Samozrejmosťou je:

   výbava podľa platných predpisov ADR

   systém spätného vedenia pár (rekupirácia)

   dva výdajné systémy s ciachovanými prietokomermi pro naftu a benzin

   termokompenzované meracie zariadenia s možností okamžitého propočtu množstva na 15°C

   autocisterny vybavené čerpadlom a zariadením pre tzv. malovýdaj

   pohonné hmoty v cisternách je možné rozdeliť podľa konkrétnej potreby zákazníkov.

 

Vozový park každoročne podlieha kontrolám technického stavu na špecializovaných pracoviskách STK, kde je okrem technického stavu kontrolovaný aj súlad a plnenie vyhlášky ADR.

© 2014 Benol Steel. All Rights Reserved.