Automobilové benzíny

Bezolovnaté automobilové benzíny sú zmesi kvapalných uhľovodíkov prevažne ropného pôvodu, ktoré vrú v teplotnom rozmedzí 30 - 210°C. Môžu obsahovať, antioxidačnú prísadu,, detergentnú prísadu ako aj iné prísady na zlepšenie úžitkových vlastností.Benzín Normál 91 UNI obsahuje prísadu na ochranu sediel výfukových ventilov motorov. Kyslíkaté zložky sú obsiahnuté len v takom množstve, aby obsah kyslíka v benzíne neprekročil hodnotu 2,7 % hm. Z dôvodu ochrany katalyzátorov výfukových plynov sa do bezolovnatých automobilových benzínov nepridávajú prísady, ktoré obsahujú fosfor. Používané prísady sú overené rozsiahlymi laboratórnymi a motorovými skúškami. Pri ich použití je zaručená vysoká kvalita vyrábaných benzínov.

 

Automobilové benzíny sú vysokokvalitné a výkonné pohonné hmoty do zážihových motorov konštruovaných na bezolovnatý benzín a vybavené katalyzátorom /Normál 91, Super 95, Natural 98/, ako aj pre motory konštruované na palivo s obsahom olovnatých antidetonátorov /Normál BA 91 UNI/.

 

konštruované na palivo s obsahom olovnatých antidetonátorov /Normál BA 91 UNI/.

Úvod

O firme

Činnosť

Autocisterny

Kontakt

Natural 98

Natural 95

UNI 91

Jednotky

Vlastnosti STN EN 228

 

 

 

 

Oktánové číslo

98

95

91

 

VM, min.

87

85

82,5

 

VM, min.

5

5

5

 

Obsah olova, max. mg /l

720 - 775

720 - 775

720 - 775

kg/m3

Hustota pri 15 °C

10

10

30

mg/kg

Obsah síry, max.

360

360

360

 

Oxidačná stálosť min.

5

5

5

mg/100cm3

Obsah živicových látok, max.

 

 

 

 

Tlak nasýtených pár pri 38 °C

45 - 70

45 - 70

45 - 70

kp

v lete

60 - 90

60 – 90

60 - 90

kp

v zime

trieda 1

trieda 1

trieda 1

stupeň korózie

Korozívny účinok na meď (3 h pri 50°C)

 

 

 

 

Destilačná skúška: predestilované množstvo do 70°C

20 - 48

20 - 48

20 - 48

% obj.

v lete

22 - 50

22 - 50

22 - 50

% obj.

v zime

46 - 71

46 - 71

46 - 71

% obj.

predestilované množstvo do 100°C *

75

75

75

% obj.

predestilované množstvo do 150°C *

210

210

210

°C

Koniec destilácie max.

2

2

2

% obj.

Destilačný zvyšok max.

jasný a číry

jasný a číry

jasný a číry

 

Vzhľad

 

 

 

 

Obsah uhľovodíkov:

18

18

21

% obj.

- olefíny max.

42

42

42

% obj.

- aromáty max.

1

1

1

% obj.

Obsah benzénu max.

2,7

2,7

2,7

% obj.

Obsah kyslíka max.

 

 

 

 

Obsah kyslíkatých látok:

3

3

3

% obj.

- obsah metanolu, max.

5

5

5

% obj.

- obsah metanolu, max.

10

10

10

% obj.

- obsah isopropylalkohol, max.

10

10

10

% obj.

- isobutylalkohol, max.

7

7

7

% obj.

- terciálneho butylalkoholu, max.

15

15

15

% obj.

- obsah éteru(s obsahom 5 al. Viac atómov uhlíka), max.

10

10

10

% obj.

Obsah ostatných kyslíkatých látok, max.

* uvedená hodnota platí pre zimné a letné obdobie

© 2014 Benol Steel. All Rights Reserved.