Úvod

O firme

Činnosť

Autocisterny

Kontakt

 • Motorová nafta

  Je zmes kvapalných uhľovodíkov, ktorá vrie v teplotnom rozmedzí 150 - 370 °C. Na zlepšenie kvality je možné použiť vhodné prísady. Je dovolené použiť

  aj farbivá a označovacie látky...

   

  Viac informácií  ›

 • Automobilové benzíny

  Bezolovnaté automobilové benzíny sú zmesi kvapalných uhľovodíkov prevažne ropného pôvodu, ktoré vrú v teplotnom rozmedzí 30 - 210 °C. Môžu obsahovať, antioxidačnú prísadu...

   

  Viac informácií  ›

 • Prepravný poriadok

  PREPRAVNÝ PORIADOK

  V NÁKLADNEJ DOPRAVE

  podľa §4 zákona NR SR č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

   

  BENOL STEEL, a.s. Košice,

  Mánesova 26, 040 01 Košice

   

  Viac informácií  ›

 • Projekt s podporou EU

  Názov projektu:

  Technologická inovácia spoločnosti

  BENOL STEEL a.s. Košice

   

  Hlavný cieľ projektu:

  Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

   

  Viac informácií  ›

Činnosť

Nosnou činnosťou spoločnosti je veľkoobchodný predaj a distribúcia PHM. Okrem toho zabezpečujeme pre svojich zákazníkov aj dodávky širokej ponuky olejov, mazív a kvapalín do automobilov od najmenších spotrebiteľských balení až po kontajnerové. Pre spoločnosť BENOL STEEL a.s. Košice je spokojnosť svojich zákazníkov prvoradá, preto distribuje výhradne produkty renomovaných spoločností, ktorých kvalita a parametre sú dané atestmi a certifikátmi kvality vydanými výrobcom. Kladieme vysoký dôraz na skladovanie a manipuláciu predávaných produktov, pre zachovanie kvality a deklarovaných vlastností.

 

Prepravu tovaru zabezpečujeme vlastnými cisternovými automobilmi, čim dokážeme zaručiť vysokú flexibilitu a spoľahlivosť dodávok pohonných hmôt našim zákazníkom. Našimi veľkoobchodnými partnermi sú najmä poľnohospodárske, priemyselné, dopravné a stavebné podniky. Distribúcia tovaru je zabezpečovaná z niekoľkých výdajných miest našich dodávateľov umožňujúcich pokrývať dodávky v rámci celej SR.

© 2014 Benol Steel. All Rights Reserved.