Úvod

O firme

Činnosť

Autocisterny

Kontakt

 • Motorová nafta

  Je zmes kvapalných uhľovodíkov, ktorá vrie v teplotnom rozmedzí 150 - 370 °C. Na zlepšenie kvality je možné použiť vhodné prísady. Je dovolené použiť

  aj farbivá a označovacie látky...

   

  Viac informácií  ›

 • Automobilové benzíny

  Bezolovnaté automobilové benzíny sú zmesi kvapalných uhľovodíkov prevažne ropného pôvodu, ktoré vrú v teplotnom rozmedzí 30 - 210 °C. Môžu obsahovať, antioxidačnú prísadu...

   

  Viac informácií  ›

 • Prepravný poriadok

  PREPRAVNÝ PORIADOK

  V NÁKLADNEJ DOPRAVE

  podľa §4 zákona NR SR č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

   

  BENOL STEEL, a.s. Košice,

  Mánesova 26, 040 01 Košice

   

  Viac informácií  ›

 • Projekt s podporou EU

  Názov projektu:

  Technologická inovácia spoločnosti

  BENOL STEEL a.s. Košice

   

  Hlavný cieľ projektu:

  Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

   

  Viac informácií  ›

O firme

BENOL STEEL a.s. Košice je slovenská obchodno-distribučná spoločnosť založená v roku 1992 so sídlom v Košiciach podnikajúca na trhu s petrochemickými produktmi. Jej prvotným poslaním bolo zabezpečiť zásobovanie pohonnými hmotami, priemyselnými olejmi a mazivami prevádzky v rámci Východoslovenských železiarní. Vďaka dynamickému rozvoju spoločnosti sa pole jej pôsobnosti v priebehu niekoľkých rokov rozšírilo na územie celého Slovenska. Prispela k tomu aj skutočnosť, že spoločnosť už od svojho vzniku úzko spolupracuje s najväčším domácim výrobcom pohonných hmôt. Výsledkom toho je stabilita dodávok, vysoká kvalita a priaznivá cena produktov, ktoré ponúkame naším zákazníkom.

© 2014 Benol Steel. All Rights Reserved.