Úvod

O firme

Činnosť

Autocisterny

Kontakt

 • Motorová nafta

  Je zmes kvapalných uhľovodíkov, ktorá vrie v teplotnom rozmedzí 150 - 370 °C. Na zlepšenie kvality je možné použiť vhodné prísady. Je dovolené použiť

  aj farbivá a označovacie látky...

   

  Viac informácií  ›

 • Automobilové benzíny

  Bezolovnaté automobilové benzíny sú zmesi kvapalných uhľovodíkov prevažne ropného pôvodu, ktoré vrú v teplotnom rozmedzí 30 - 210 °C. Môžu obsahovať, antioxidačnú prísadu...

   

  Viac informácií  ›

 • Prepravný poriadok

  PREPRAVNÝ PORIADOK

  V NÁKLADNEJ DOPRAVE

  podľa §4 zákona NR SR č.56/2012 Z. z. o cestnej doprave.

   

  BENOL STEEL, a.s. Košice,

  Mánesova 26, 040 01 Košice

   

  Viac informácií  ›

 • Projekt s podporou EU

  Názov projektu:

  Technologická inovácia spoločnosti

  BENOL STEEL a.s. Košice

   

  Hlavný cieľ projektu:

  Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

   

  Viac informácií  ›

Projekt je spolufinacovaný Európskou úniou

 

Názov projektu:

Technologická inovácia spoločnosti

BENOL STEEL a.s. Košice

kód projektu v ITMS2014+: 313012I674

Termín realizácie projektu: 06/2018 – 08/2019, 15 mesiacov

Termín realizácie hlavnej aktivity projektu: 15.05.2019

Termín ukončenia hlavnej aktivity projektu: 07.08.2019

Výška nenávratného finančného príspevku (55%) – 546 851,25 €

 

Hlavný cieľ projektu:

Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách

© 2014 Benol Steel. All Rights Reserved.